გულშემატკივარი

9

გულშემატკივარი     თანამგრძნობი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური, მითითებითი სიტყვა-ჟესტი „გული“ ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია სხეულისკენ, შუა თითი ეხება მკერდს; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ფორმა, მარჯვენა ხელისგული მიმართულია ქვევით, ხელი ასრულებს განმეორებად მოძრაობას ზევით-ქვევით და შუა თითის წვერით ეხება გაშლილი თითებით ქვევით მიმართული მარცხენა ხელისგულის ზედაპირს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

გულქვა

8

გულქვა  შეუბრალებელი, ულმობელი, უწყალო, ქვასავით უგრძნობი გულის პატრონი, ვისაც არავინ არ ეცოდება

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური, მითითებითი სიტყვა-ჟესტი „გული“ ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია სხეულისკენ, შუა თითი ეხება მკერდს; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ქვა“ ვერტიკალზე ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები მუშტად შეკრული თითებით, ხდება პოზიციათა მონაცვლეობა: ჯერ მარჯვენა ხელი ადევს მარცხენას, შემდეგ კი პირიქით. ჟესტი სრულდება სახისა და მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

გულისტკივილი

7

გულისტკივილი  წუხილი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური, მითითებითი სიტყვა-ჟესტი „გული“ ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია სხეულისკენ, შუა თითი ეხება მკერდს; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ტკივილი“ წინ მიმართულია ხელისგული გაშლილი თითებით, ცერი და შუა თითი ერთმანეთს წვერებით ეხება, ბოლო ფაზაში თითები გაშლილია. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.

 

კატეგორია:

გულიანი

6

გულიანი   ვისაც თანამგრძნობი გული აქვს, ვინც მართალი და უღალატოა

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური, მითითებითი სიტყვა-ჟესტი „გული“ ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია სხეულისკენ, შუა თითი ეხება მკერდს; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „თანგადაყოლა“   მარცხენა ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია ქვევით, ზევით განთავსებული მარჯვენა ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია სხეულისკენ, მარჯვენა ხელი ეხება მარცხენა ხელისგულს და ჯერ ასრულებს მოძრაობას მარცხნივ, შემდეგ კი რკალურ მოძრაობას წინ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

გული

5

გული    სხეულის ნაწილი

 

ერთხელიანი, სტატიკური, მითითებითი ჟესტი, ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია სხეულისკენ, შუა თითი ეხება მკერდს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.

 

კატეგორია:

გუგუნი

4

გუგუნი     დაგუდული ხმაური

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები, ცერი და შუა თითები ერთმანეთს წვერებით ეხება, დანარჩენი თითები გაშლილია, სახის დონეზე ორივე ხელით სრულდება განმეორებადი, სინქრონული მოძრაობა წინ და უკან. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.

 

კატეგორია:

გულდაგულ

3

გულდაგულ    პირდაპირ, პირისპირ; შეუპოვრად, შეუდრეკლად, გულთან ახლოს

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური, მითითებითი სიტყვა-ჟესტი „გული“ ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია სხეულისკენ, შუა თითი ეხება მკერდს; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ახლოს“ ხელისგულები გაშლილი თითებით და ზევით აღმართული ცერებით მიმართულია სხეულისკენ, სხეულთან ახლოს განთავსებული მარჯვენა ხელი წინ მოძრაობს ქვევით და მსუბუქად ეხება მარცხენა ხელს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.

 

კატეგორია:

გულდაგულ

2

გულდაგულ     პირდაპირ, პირისპირ; შეუპოვრად, შეუდრეკლად, უშიშრად, მთელი გულით

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური, მითითებითი სიტყვა-ჟესტი „გული“ ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია სხეულისკენ, შუა თითი ეხება მკერდს; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „მიცემა“ / „გულით ყველაფრის გაკეთება“ მკერდთან ახლოს მიტანილი ხელისგულები ფართოდ გაშლილი თითებით მიმართულია სხეულისკენ, მომდევნო ფაზაში წინ მიმართულია ხელისგულები მუშტად შეკრული თითებით, ბოლო ფაზაში წინ გაწვდილია ხელისგულები ფართოდ გაშლილი თითებით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

გულგრილობა

1

გულგრილობა  გულცივობა, უყურადღებობა

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური, მითითებითი სიტყვა-ჟესტი „გული“ ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია სხეულისკენ, ქვევით ჩაწეული შუა თითი ეხება მკერდს; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „სიცივე“ / „ყინული“ ზევით მიმართულია ხელისგულები მუშტად შეკრული თითებით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

გულგატეხვა

10

გულგატეხვა   უიმედობა, ხელის ჩაქნევა

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური, მითითებითი სიტყვა-ჟესტი „გული“ ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია სხეულისკენ, შუა თითი ეხება მკერდს; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „გატეხვა“ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი თითებით, მარჯვენა ხელი ზემოდან ადევს მარცხენას, სრულდება ქვევით მიმართული მოძრაობა. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

გულახდილი

9

გულახდილი    გულგახსნილი, გულწრფელი, გულღია

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური, მითითებითი სიტყვა-ჟესტი „გული“ ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია სხეულისკენ, შუა თითი ეხება მკერდს; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „აღიარება“ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და ფალანგებში ოდნავ მოხრილი თითებით, ხელები ეხება მკერდს, რკალური ტრაექტორიით სრულდება სინქრონული მოძრაობა წინ, ბოლო ფაზაში ზევით მიმართულია ხელისგულები იმავე კონფიგურაციით.  ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

გულახდილობა

8

გულახდილობა გულგახსნილობა, გულწრფელობა, გულღიაობა

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური, მითითებითი სიტყვა-ჟესტი „გული“ ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია სხეულისკენ, შუა თითი ეხება მკერდს; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „გახსნა“ ქვევით მიმართულია ერთმანეთთან ახლოს მიტანილი ხელისგულები ფალანგებში მოხრილი და ქვევით დაშვებული თითებით, სრულდება განსვლითი მოძრაობა: მარჯვენა ხელი მარჯვნივ გადაადგილდება, მარცხენა მარცხნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

გუდა

7

გუდა   აბგა, ტყავის პარკი (ზურგზე ან მხარზე გადასაკიდებელი)

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური, იკონური ჟესტი, ერთმანეთისკენ და ზევით მიმართულია განზე გაწეული ხელისგულები ფართოდ გაშლილი და ფალანგებში მოხრილი თითებით, რკალური ტრაექტორიით სრულდება მოძრაობა ორივე ხელით, მომდევნო ფაზაში მუშტად შეკრული თითებით მარცხენა ხელი ზემოდან ადევს იმავე კონფიგურაციის მარჯვენას. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.

 

კატეგორია:

გუგული

6

გუგული   ჩიტი, რომელიც სხვის ბუდეში დებს კვერცხებს

 

ერთხელიანი, დინამიკური, იკონური ჟესტი „ნისკარტი“ სახის წინ განთავსებული ხელისგული მიმართულია წინ, გაშლილი ცერი და საჩვენებელი თითი ერთმანეთს წვერებით ეხება, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, გაშლილი თითების წვერები ერთმანეთს სცილდება ბოლო ფაზაში. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.

კატეგორია:

გრძნობა

4

გრძნობა   რაიმე ემოციის განცდა (სიყვარულის, სიხარულის, სიძულვილის, კმაყოფილების,  შიშის, მწუხარების)

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ქვევით მიმართულია მარჯვენა ხელისგული,გაშლილი და ქვემოთ დაშვებული საჩვენებელი თითი ეხება გაშლილი და ოდნავ მოხრილი თითებით ქვევით მიმართულ მარცხენა ხელისგულის ზურგს, მარჯვენა ხელით სრულდება მოძრაობა ზევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.

კატეგორია: