ლექსიკონის შესახებ

ქართული ჟესტური ენის ლექსიკონი 2013-2014 წლებში შეიქმნა პროფესორ თამარ მახარობლიძის ხელმძღვანელობით ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებითა და საქართველოს ყრუთა კავშირის უშუალო მონაწილეობით. ლექსიკონში წარმოდგენილია ქართული სამეტყველო ენის მიხედვით ანბანურ რიგზე დალაგებული 4000 ჟესტური ერთეული. ჟესტების ვიდეოფორმატით გამდიდრებული ლექსიკონის ელექტრონული ვერსია ონლაინ რეჟიმში ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული პირისთვის.

 

იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ მიერ შექმნილი ინტელექტუალური პროდუქტი რეალურად დაეხმარება ყრუ და სმენადაქვეითებულ ადამიანებს შეისწავლონ ქართული ჟესტური და სამეტყველო ენები. ასვე ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეეძლება ქართული ჟესტური ენის ლექსიკის ათვისება.

 

დაქტილური ანბანი

Leave a Comment