გულდაგულ

2

გულდაგულ     პირდაპირ, პირისპირ; შეუპოვრად, შეუდრეკლად, უშიშრად, მთელი გულით

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური, მითითებითი სიტყვა-ჟესტი „გული“ ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია სხეულისკენ, შუა თითი ეხება მკერდს; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „მიცემა“ / „გულით ყველაფრის გაკეთება“ მკერდთან ახლოს მიტანილი ხელისგულები ფართოდ გაშლილი თითებით მიმართულია სხეულისკენ, მომდევნო ფაზაში წინ მიმართულია ხელისგულები მუშტად შეკრული თითებით, ბოლო ფაზაში წინ გაწვდილია ხელისგულები ფართოდ გაშლილი თითებით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.