გულდაგულ

3

გულდაგულ    პირდაპირ, პირისპირ; შეუპოვრად, შეუდრეკლად, გულთან ახლოს

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური, მითითებითი სიტყვა-ჟესტი „გული“ ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია სხეულისკენ, შუა თითი ეხება მკერდს; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ახლოს“ ხელისგულები გაშლილი თითებით და ზევით აღმართული ცერებით მიმართულია სხეულისკენ, სხეულთან ახლოს განთავსებული მარჯვენა ხელი წინ მოძრაობს ქვევით და მსუბუქად ეხება მარცხენა ხელს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.