გული

5

გული    სხეულის ნაწილი

 

ერთხელიანი, სტატიკური, მითითებითი ჟესტი, ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია სხეულისკენ, შუა თითი ეხება მკერდს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.