გუგული

6

გუგული   ჩიტი, რომელიც სხვის ბუდეში დებს კვერცხებს

 

ერთხელიანი, დინამიკური, იკონური ჟესტი „ნისკარტი“ სახის წინ განთავსებული ხელისგული მიმართულია წინ, გაშლილი ცერი და საჩვენებელი თითი ერთმანეთს წვერებით ეხება, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, გაშლილი თითების წვერები ერთმანეთს სცილდება ბოლო ფაზაში. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.