დახსომებული

4

დახსომებული  _ მეხსიერებაში, ხსოვნაში ჩარჩენილი, დამახსოვრებული

 

რთული ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „გონება“  _ ქვევით მიმართულია ხელისგული, გაშლილი საჩვენებელი თითი ეხება შებლს საფეთქელთან, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ქვა“ _ ვერტიკალზე ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები მუშტად შეკრული ხელებით, ჯერ მარჯვენა ხელი ადევს მარცხენას, შემდეგ კი _ პირიქით; ჟესტის ბოლო, მესამე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „უკვე“ _ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული ფართოდ გაშლილი და მარცხნივ მიმართული თითებით, სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მკერდის დონეზე.

 

კატეგორია:

დახსომება

3

დახსომება  _ მეხსიერებაში, ხსოვნაში დარჩენა, განმტკიცება, დამახსოვრება

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „გონება“ _ ქვევით მიმართულია ხელისგული, გაშლილი საჩვენებელი თითი ეხება შუბლს საფეთქელთან, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ქვა“ _ ვერტიკალზე ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები მუშტად შეკრული ხელებით, ჯერ მარჯვენა ხელი ადევს მარცხენას, შემდეგ კი _ პირიქით. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

დახსნა

2

დახსნა  _ გაშლა, გამოხსნა, განთავისუფლება

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, წინ მიმართულია ხელისგულები,  ცერი და საჩვენებელი თითები ერთმანეთს წვერებით ეხება, დანარჩენი თითები გაშლილია, სინქრონულად სრულდება განსვლითი მოძრაობა: მარჯვენა ხელი მარჯვნივ და გადაადგილდება, მარცხენა _ მარცხნივ, ბოლო ფაზაში ქვევით მიმართულია ხელისგულები იმავე კონფიგურაციით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.

 

კატეგორია:

დახრჩობა

1

დახრჩობა  _  სასულე ორგანოს დახშობა, ჰაერის ნაკადის მიღების შეწყვეტა, სუნთქვის შეკვრა ყელში წაჭერით ან წყალში ჩაძირვით

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური ფორმა _ ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია სხეულისკენ, თითები ეხება ყელს; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „გახდომა“ _ ერთმანეთისკენ მიმართულია განზე გაწეული ხელისგულები გაშლილი და ფალანგებში წრიულად მოხრილი თითებით გამოსახულია ღია წრე, ბოლო ფაზაში მუშტად შეკრული თითებით მარცხენა ხელი ზემოდან ადევს იმავე კონფიგურაციის მარჯვენას. ჟესტი წარმოდგენილია ყელისა და მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

დიდება

10

დიდება  _ ვისიმე ან რისამე სიდიადის აღიარება, ქება

ორხელიანი, სიმეტრიული, სტატიკური ჟესტი, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.

კატეგორია:

დიადი

8

დიადი  _ თავისი მნიშვნელობით დიდი, დიდებული, ღირსშესანიშნავი, ჩინებული; ძლევამოსილი

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, სტატიკური ჟესტი, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.

 

კატეგორია:

დეიდაშვილი

7

დეიდაშვილი  _ დეიდის შვილი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „დეიდა“ – მარცხნივ მიმართულია ხელისგული, ლოყაზე მიდებულია გაშლილი და ზევით აღმართული საჩვენებელი და შუა თითები, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „შვილი“ _ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, საჩვენებელი თითი და ცერი ერთმანეთს წვერებით ეხება, დანარჩენი თითები გაშლილია, ხელი ეხება მკერდს და სრულდება მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

დეიდა

6

დეიდა   _ დედის და

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, მარცხნივ მიმართულია ხელისგული, ლოყაზე მიდებულია გაშლილი და ზევით აღმართული საჩვენებელი და შუა თითები, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.

კატეგორია:

დედამთილი

5

დედამთილი   _ ქმრის დედა

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „დედა“ _ მარცხნივ მიმართულია მარცხენა ლოყაზე მიდებული ხელისგული გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, მომდევნო ფაზაში მარჯვენა ლოყაზეა ხელი მიდებული იმავე კონფიგურაციით; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური ფორმა _ ქვევით მიმართულია მარცხენა მკლავზე მიდებული ხელისგული გაშლილი თითებით. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მკერდის დონეზე.

 

კატეგორია:

დედა

4

დედა   _      მშობელი ქალი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, მარცხნივ მიმართულია მარცხენა ლოყაზე მიდებული ხელისგული გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, მომდევნო ფაზაში მარჯვენა ლოყაზეა ხელი მიდებული იმავე კონფიგურაციით. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.

კატეგორია:

დგომა

3

დგომა  _ ზეზე, ამართულ მდგომარეობაში ყოფნა, ფეხზე გაჩერება, დადგომა

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, სტატიკური, პანტომიმური ჟესტი, მარცხენა ხელისგული გაშლილი და მარჯვნივ მიმართული თითებით მიმართულია ზევით, მარჯვენა ხელისგული მიმართულია სხეულისკენ, გაშლილი და ქვევით მიმართული საჩვენებელი და შუა თითები ეხება მარცხენა ხელისგულს, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

დაჯღანვა

2

დაჯღანვა   _   დამანჭვა, დაჭყანვა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, სახის წინ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები ფართოდ გაშლილი თითებით, ბოლო ფაზაში ხელები მხრების დონეზეა განთავსებული გაშლილი და ფალანგებში მოხრილი თითებით. ჟესტს ახლავს სათანადო მიმიკა. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მხრების დონეზე.

 

კატეგორია:

დაჯერება

1

დაჯერება  _    დარწმუნება, ნდობის მოპოვება

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, მარჯვენა ხელისგული ქვევითაა

მიმართული, გაშლილი და წინ მიმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, ხელი ქვევით გადადგილდება რკალური ტრაექტორიით და ეხება გაშლილი თითებით სხეულისკენ  მიმართულ მარცხენა ხელისგულს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

დახმარება

10

დახმარება  _ შემწეობის აღმოჩენა, მიშველება, შველა, ხელის გამართვა, ხელის შეწყობა, მოხმარება

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, მარჯვნივ მიმართულია მარცხენა ხელისგული გაშლილი და წინ მიმართული თითებით, მარცხნივ  მიმართულია ოდნავ ქვევით განთავსებული მარჯვენა ხელისგული მუშტად შეკრული თითებით და გაშლილი ცერით, მარჯვენა ხელით სრულდება განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით და ცერი ეხება მარცხენა ხელისგულს.

კატეგორია:

დახლი

9

დალი  _  გამყიდველის მაგიდა, წინიდან დახურული გრძელი ვიწრო მაგიდა მაღაზიაში ან ბაზარში

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია სიტყვა-ჟესტი „მაგიდა” _ ქვევით მიმართულია ხელისგულები, გაშლილია ცერი და ნეკი, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, ორივე ხელით სრულდება განმეორებადი მოძრაობა მარჯვნივ-მარცხნივ; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „გაყიდვა“ _ ქვევით და ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები მუშტად შეკრული თითებით, ორივე ხელით სინქრონულად სრულდება რკალური ტრაექტორიის ქვევით მიმართული განსვლითი მოძრაობა: მარჯვენა ხელი მარჯვნივ და ქვევით გადაადგილდება, მარცხენა _ მარცხნივ და ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.

კატეგორია: