დიადი

8

დიადი  _ თავისი მნიშვნელობით დიდი, დიდებული, ღირსშესანიშნავი, ჩინებული; ძლევამოსილი

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, სტატიკური ჟესტი, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.