დიდება

10

დიდება  _ ვისიმე ან რისამე სიდიადის აღიარება, ქება

ორხელიანი, სიმეტრიული, სტატიკური ჟესტი, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.