ვარცხნა

9

ვარცხნა  აშლილი თმის წესრიგში მოყვანა სავარცხლის მრავალჯერ ჩამოსმით

 

ერთხელიანი, დინამიკური, პანტომიმური ჟესტი, ხელისგული სახისკენაა მიმართული, თითები შეკრულია მუშტად, ცერზე შემოხვეულია საჩვენებელი თითი, თავთან სრულდება განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.