ვარჯიში

10

ვარჯიში    ერთისა და იმავე მოძრაობის, მოქმედების ან საქმიანობის მრავალჯერ გამეორება რაიმე ჩვევის შეძენის, რისამე შესწავლის ან რამეში დახელოვნების მიზნით

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური, პანტომიმური ჟესტი, სხეულისკენ  მიმართულია ხელისგულები მუშტად შეკრული თითებით, სრულდება განმეორებადი, მონაცვლეობითი მოძრაობა, ორივე ხელი მონაცვლეობით იხრება იდაყვში და მხარს უახლოვდება ხელის მტევანი. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდისა და მხრების დონეზე.