ვარსკვლავი

8

ვარსკვლავი    მნათობი, ცის სხეული, რომელიც საკუთარი შუქით ნათობს

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური, იკონური ჟესტი, ქვევით და ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილია საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად, ორივე ხელით სრულდება ვარსკვლავის გრაფიკული ტრაექტორიის სინქრონული მოძრაობა. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.