ვარიანტი

7

ვარიანტი    ვერსია, ნაირსახეობა, სახეცვლილება

 

ერთხელიანი, სტატიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია მარცხნივ, თითები ერთად მოხრილია ზედა ფალანგებში და ცერი ეხება გაშლილი თითების წვერებს, ხელი ეხება საფეთქელს, ჟესტი სრულდება სახის დონეზე.