თვითნებური

4

თვითნებური  თვითნებობაზე დამყარებული, თვითნებობის ხასიათისა

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „თვითონ“ ქვევით მიმართულია ხელისგული მუშტად შეკრული თითებით, ცერი ეხება სხეულს ჯერ მარცხენა, შემდეგ კი მარჯვენა მხართან;  ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „დამოუკიდებელი“ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული,  გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი თითი, გაშლილია ცერი,  დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, სრულდება განმეორებადი, წრიული მოძრაობა. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდისა და მხრების დონეზე.