ჭუჭყიანი

6

ჭუჭყიანი _   უსუფთაო, ბინძური, დანაგვიანებული

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი, ვერტიკალზე ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და წინ მიმართული თითებით, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით ერთმანეთის მიმართულებით, ხელისგულები ეხება ერთმანეთს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.