შესახებ

7

შესახებ  _ დამხმარე სიტყვა:  თაობაზე, -ზე

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, სტატიკური ჟესტი, ზევით მიმართულია მარცხენა ხელისგული, მარჯვენა ხელისგული მიმართულია ქვევით, ერთმანეთზე გადაჭდობილია საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.