შემოყვანა

9

შემოყვანა  _  გარედან შიგნით მოყვანა

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, მუშტად შეკრული თითებით ქვევით მიმართულია ხელისგული, სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა მარცხნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.