შემოსვლა

8

შემოსვლა _   გარედან შიგნით, იქიდან აქეთ სვლა

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია მარცხენა ხელისგული გაშლილი და ფალანგებში ოდნავ მოხრილი, მარჯვნივ მიმართული  თითებით, სხეულისკენ მიმართულია წინ განთავსებული მარჯვენა ხელისგული გაშლილი და ფალანგებში ერთად მოხრილი, სხეულისკენ მიმართული თითებით, მარჯვენა ხელით სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა სხეულისკენ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.