სატრფო

1

სატრფო _  საყვარელი, მიჯნური

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილია ცერები და ნეკები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად, ორივე ხელით სრულდება განმეორებადი, წრიული მოძრაობა, ხელები ეხება მკერდს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.