სასტუმრო

2

სასტუმრო  _   სტუმრის მისაღები ადგილი

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილი და ერთმანეთისკენ მიმართულია ცერი, შუა და საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, მომდევნო ფაზაში ხელები თავთან გადაადგილდება და თითები იხრება ფალანგებში. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდისა და სახის დონეზე.