საუბარი

3

საუბარი _ გაბმული, მშვიდი ლაპარაკი ვინმესთან, ბაასი, მუსაიფი, მასლაათი

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ცერები ეხება საჩვენებელი და შუა თითების წვერებს, დანარჩენი თითები გაშლილია, ორივე ხელით სრულდება განმეორებადი, მონაცვლეობითი მოძრაობა წინ და უკან. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.