ნიჭიერი

4

ნიჭიერი _   ვისაც ნიჭი აქვს, ნიჭით დაჯილდოებული

 

ერთხელიანი, სტატიკური ჟესტი, ხელისგული გაშლილი და ქვედა ფალანგებში მოხრილი  თითებით მარცხნივაა მიმართული, განზე გაწეული ცერით ხელი ეხება შუბლის მარჯვენა მხარეს. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.