ნოემბერი

5

ნოემბერი _   კალენდარული წლის მეთერთმეტე (და შემოდგომის მესამე) თვე

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი წარმოდგენილია ძველი ანბანის „ნ“ დაქტილით.