ნიჭი

3

ნიჭი _   ბუნებრივი უნარი ამა თუ იმ დარგში, ტალანტი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული გაშლილი თითებით ქვევითაა  მიმართული, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით და ხელი ეხება თავს. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.