ხვალ

5

ხვალ _  დღევანდლის მომდევნო დღეს, დღეის შემდეგ დღეს

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, მარჯვნით მიმართულია ხელისგული, გაშლილი ცერი ეხება ლოყას, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა წინ. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.