ხერხემალი

4

ხერხემალი  _ ჩონჩხის მთავარი ნაწილი, მალებისაგან ასხმული ძვლოვანი ღერძი, რომელშიაც მოთავსებულია ზურგის ტვინი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური, მითითებითი სიტყვა-ჟესტი „ბეჭი“ / „ზურგი“  _ სხეულისკენ მიმართულია მარცხენა ხელისგული გაშლილი თითებით, სრულდება მოძრაობა რკალური ტრაექტორიით და ხელი ეხება მარჯვენა ბეჭს; ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „მალა“ _ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, ბოლო ფაზაში საჩვენებელი თითი მოხრილია ფალანგებში. ჟესტი წარმოდგენილია მხრებისა და მკერდის დონეზე.