ხვედრი

6

ხვედრი  _   განგება, სვე, წერა, ბედი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელი მიმართულია სახისკენ, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, საჩვენებელი თითით შუბლზე ჯვარს გამოისახავენ. ჟესტი სრულდება სახის დონეზე.