ჯანმრთელობა

1

ჯანმრთელობა  _  ჯანმრთელად ყოფნა, ჯანის სიმრთელე, ჯანსაღობა

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ფართოდ გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით ხელისგულები მიმართულია სხეულისკენ, ხელები მსუბუქად ეხება მკერდს, ორივე ხელით სინქრონულად სრულდება მოძრაობა წინ, მომდევნო ფაზაში მუშტებად შეკრულია თითები. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.