ივნისი

10

ივნისი   კალენდარული წლის მეექვსე და ზაფხულის პირველი თვე, თიბათვე

 

ჟესტი გადმოცემულია დაქტილური ფორმით (ი, ლ).