იმისი

6

იმისი   მხოლობითი რიცხვის მესამე პირის კუთვნილებითი ნაცვალსახელი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია განზე გაწეული ხელისგული გაშლილი და ზედა ფალანგებში ერთად მოხრილი, ზევით აღმართული თითებით, სრულდება მოძრაობა მარჯვნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.