ლღობა

2

ლღობა    ლხობა, დნობა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ხელისგულები გაშლილი თითებით ერთმანეთისკენაა მიმართული, ცერები ზევითაა აწეული, თითების წვერები ერთმანეთისკენაა მიმართული, სრულდება განსვლითი მოძრაობა: მარჯვენა ხელი მარჯვნივ გადაადგილდება, მარცხენა მარცხნივ, ბოლო ფაზაში ცერი ეხება გაშლილი თითების წვერებს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე ოდნავ ქვევით.

 

კატეგორია:

ლუწი

1

ლუწი     რიცხვი, რომელიც იყოფა ორზე

 

რთული ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „ორი“ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი და შუა თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „ოთხი“ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი, შუა, არათითი და ნეკი, ცერი ჩაკეცილია; ჟესტის მესამე ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „ექვსი“ წინ მიმართულია მარცხენა ხელისგული გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, მარჯვენა ხელისგული მიმართულია  სხეულისკენ, გაშლილი ცერი ეხება მარცხენა ხელისგულს, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად. ჟესტი წარმოდგენილია მხრებისა და მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

ლურჯი

11

ლურჯი  მუქი ცისფერი, სპექტრის ერთ-ერთი ძირითადი ფერი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია წინ, გაშლილი და წრიულად მოხრილი საჩვენებელი თითით და ცერით გამოსახულია ღია წრე, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.

კატეგორია:

ლურსმანი

10

ლურსმანი   ლითონის თავბრტყელი და ბოლოწვეტიანი ღერო, რომელიც იხმარება რისამე დასაჭედებლად, დასამაგრებლად

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური ფორმა ქვევით მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და მარცხნივ მიმართული საჩვენებელი თითი ეხება ტუჩებს, სრულდება რკალური ტრაექტორიის განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „ნაწილი“ ხელისგული მიმართულია წინ, გაშლილი და წრიულად მოხრილი ცერით და საჩვენებელი თითით გამოსახულია ღია წრე, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მხრების დონეზე.

კატეგორია:

ლუკმა

9

ლუკმა   საჭმლის მცირე ნაწილი, რასაც ერთ ჯერზე ჩაიდებენ პირში

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „პური“   ზევით მიმართულია მარცხენა ხელისგული გაშლილი თითებით, მარჯვენა ხელისგული იმავე კონფიგურაციით მიმართულია მარცხნივ და სხეულისკენ, მარჯვენა ხელი ზემოდან ეხება მარცხენა ხელისგულს და მარჯვნივ გადაადგილდება; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „(პურის) ნაჭერი“  ხელისგული მიმართულია წინ, გაშლილი და წრიულად მოხრილი საჩვენებელი და ცერი თითებით გამოსახულია ღია წრე, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდისა და მხრების დონეზე.

კატეგორია:

ლუდი

8

ლუდი ქერის ან ხორბლის ალაოსაგან გამოხდილი მცირე ალკოჰოლიანი სასმელი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, წინ მიმართულია ხელისგული მუშტად შეკრული თითებით, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

ლტოლვილი

7

ლტოლვილი   გაქცეული, გადახვეწილი

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, მარჯვნივ მიმართულია მარცხენა ხელისგული გაშლილი და ზევით აღმართული, ფალანგებში ოდნავ მოხრილი თითებით, მარჯვენა ხელისგული მიმართულია ქვევით, გაშლილი და წინ მიმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, მარჯვენა ხელით სრულდება განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან. ჟესტი წარმოდგენილია  მკერდის დონეზე.

 

კატეგორია:

ლპობა

6

ლპობა     გახრწნა, გაფუჭება, დაშლა

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „სუნი“ მარჯვნივ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ფალანგებში ოდნავ მოხრილი შუა და საჩვენებელი თითების წვერებით ხელი ეხება სახეს ცხვირთან, მომდევნო ფაზაში იმავე კონფიგურაციით სახის წინ სრულდება განმეორებადი, წრიული მოძრაობა; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „დამდნარი“ ზევით მიმართული ხელისგულები გაშლილი თითების წვერებით ერთმანეთისკენაა მიმართული, ცერები ზევითაა აწეული, სრულდება განსვლითი მოძრაობა: მარჯვენა ხელი მარჯვნივ გადაადგილდება, მარცხენა მარცხნივ, ბოლო ფაზაში ცერები ეხება გაშლილი თითების წვერებს. ჟესტი სრულდება სახისა და მკერდის დონეზე და ოდნავ ქვევით.

 

 

კატეგორია:

ლოცვა

5

ლოცვა  ღვთისთვის ვედრება, თხოვა გარკვეული წესის შესრულებით, დალოცვა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, სტატიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით ხელები ეხება ტუჩებს. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.

 

კატეგორია:

ლოყაწითელი

4

ლოყაწითელი    წითელი ლოყების მქონე

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „წითელი“ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ზევით აღმართული საჩვენებელი თითი ეხება ტუჩებს, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური, მითითებითი სიტყვა-ჟესტი „ლოყები“ საჩვენებელი და ცერი თითები მოხრილია, დანარჩენი თითები გაშლილი და ზევით აღმართულია, ორივე ხელი სხეულისკენ მოძრაობს სინქრონულად, საჩვენებელი და ცერი თითები ეხება ლოყებს. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

ლოყა

3

ლოყა  ადამიანის სახის ნაწილი ყვრიმალის ძვლიდან ქვედა ყბამდე, ღაწვი

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური, მითითებითი ჟესტი, ცერი და საჩვენებელი თითები მოხრილია, დანარჩენი თითები გაშლილი და ზევით აღმართულია, ორივე  ხელი სხეულისკენ მოძრაობს სინქრონულად, საჩვენებელი და ცერი თითები ეხება ლოყებს. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.

კატეგორია:

ლოქო

2

ლოქო    1. დიდთავა, ულვაშიანი, უქერცლო თევზი ლოქოების ოჯახისა, ცხოვრობს მტკნარ წყალში; 2. ზანტი, მოუხერხებელი, დონდლო, უშნო, დოლაპია

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „თევზი“ ქვევით მიმართულია ხელისგული, ფართოდ გაშლილი და მარცხნივ მიმართულია თითები, კლაკნილი ტრაექტორიით სრულდება მოძრაობა წინ და ქვევით; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ულვაში“ საჩვენებელი და ცერი თითები ერთმანეთს წვერებით ეხება და ხელი ეხება ლოყებს პირთან, დანარჩენი თითები გაშლილია, სრულდება განსვლითი მოძრაობა: მარჯვენა ხელი მარჯვნივ გადაადგილდება, მარცხენა მარცხნივ. ჟესტი წარმოდგენილია  მკერდისა და სახის დონეზე.

კატეგორია:

ლორი

1

ლორი  ღორის ხორცი დამარილებული და ბოლში გამოყვანილი შესანახად

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „ღორი“ ხელისგული მიმართულია წინ, საჩვენებელი თითი და ცერი ერთმანეთს წვერებით ეხება, დანარჩენი თითები გაშლილია, პირის წინ სრულდება განმეორებადი, წრიული მოძრაობა; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „დაჭრა“  მარცხენა ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია მარჯვნივ, მარჯვენა ხელისგული იმავე კონფიგურაციით მიმართულია ქვევით, მარჯვენა ხელი ზემოდან ეხება მარცხენა საჩვენებელ თითს და ასრულებს განმეორებად მოძრაობას წინ და უკან. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

ლიტერატურა

10

ლიტერატურა   მხატვრული ნაწარმოებების ერთობლიობა, მწერლობა

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, მარცხენა ხელისგული მუშტად შეკრული თითებით მიმართულია სხეულისკენ, წინ მიმართულია მარჯვენა ხელისგული, გაშლილი და ზევით აღმართულია შუა და საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, მარჯვენა ხელით სრულდება რკალური ტრაექტორიის განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით და ხელი ზემოდან ეხება მარცხენა ხელისგულს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

ლინგვისტი

9

ლინგვისტი  ლინგვისტიკის სპეციალისტი, ენათმეცნიერი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, წინ მიმართულია ხელისგული, გაშლილია ცერი და საჩვენებელი თითი, დანარჩები თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება მოძრაობა მარჯვნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.

კატეგორია: