ლურსმანი

10

ლურსმანი   ლითონის თავბრტყელი და ბოლოწვეტიანი ღერო, რომელიც იხმარება რისამე დასაჭედებლად, დასამაგრებლად

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური ფორმა ქვევით მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და მარცხნივ მიმართული საჩვენებელი თითი ეხება ტუჩებს, სრულდება რკალური ტრაექტორიის განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „ნაწილი“ ხელისგული მიმართულია წინ, გაშლილი და წრიულად მოხრილი ცერით და საჩვენებელი თითით გამოსახულია ღია წრე, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მხრების დონეზე.