ბზარი

68

ბზარი  _   მკვრივ საგანზე მცირედ გახეთქისაგან დაჩნეული ხაზი, ნაბზარი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, მარცხნივ მიმართულია ხელისგული გაშლილი თითებით, სრულდება მოძრაობა ტალღური ტრაექტორიით ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.