ზოლი

6

ზოლი   გრძელი და ვიწრო სიბრტყე რისამე, რამეზე გავლებული, დაჩნეული

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული მარცხნივ მიმართული, გაშლილი თითებით და ჩაკეცილი ცერით, სრულდება მოძრაობა მარცხნივ.  ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.