ჟღერადობა

10

ჟღერადობა  _   საამური ხმიანობა

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „სმენა“ _ ქვევით მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ყურთან მიტანილია ზევით აღმართული საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ხმაური“ _ ერთმანეთისკენ  მიმართულია ყურებთან განთავსებული ხელისგულები გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, ცერები ეხება შუათითების წვერებს, ორივე ხელით სინქრონულად სრულდება განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან.  ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.