ჟღარუნი

9

ჟღარუნი  _   ლითონის საგნების ერთმანეთზე მირტყმის ხმა,  ჟღრიალი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ზარი“ _ მუშტად შეკრული თითებით და ზევით წამოწეული მოხრილი საჩვენებელი თითით წინ მიმართულია ხელისგული, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა მარჯვნივ-მარცხნივ; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ხმაური “ _ ერთმანეთისკენ  მიმართულია ყურებთან განთავსებული ხელისგულები გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, ცერები ეხება შუათითების წვერებს, ორივე ხელით სრულდება განმეორებადი სინქრონული მოძრაობა წინ და უკან. ჟესტი წარმოდგენილია მხრებისა და სახის დონეზე.