ვაჟკაცი

1

ვაჟკაცი ზრდასრული ვაჟი, ღონიერი, გულადი, ბრძოლაში შეუდრეკელი მამაკაცი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული ზევით და სახისკენაა მიმართული,  საჩვენებელი და შუა თითების წვერებს განმეორებითი მოძრაობით ეხება ცერი ულვაშთან, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად. ჟესტი სრულდება სახის დონეზე.