ვარგისი

2

ვარგისი    გამოსადეგი, გამოსაყენებელი, კარგი

 

ერთხელიანი, სტატიკური ჟესტი, ხელისგული სხეულისკენაა მიმართული, გაშლილი და ზევით აღმართულია ცერი,  დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.