უმცროსი

2

უმცროსი _  ასაკით, წლოვანებით ვინმეზე მცირე, პატარა

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური ფორმა _  სხეულისკენ მიმართულია სახის წინ განთავსებული ხელისგული, გაშლილი და ზევით აღმართულია შუა და საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტს, სრულდება რკალური ტრაექტორიის განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით;  ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „პატარა“ _

მარცხნივ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ზედა ფალანგებში მოხრილი თითებით, სრულდება მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და  მკერდის დონეზე.