უმწეო

4

უმწეო  _  შემწეობას მოკლებული, უღონო, სუსტი, შეუძლო

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები ფართოდ გაშლილი და ერთმანეთისკენ მიმართული თითებით, ორივე ხელით სრულდება რკალური ტრაექტორიის განმეორებადი, მონაცვლეობითი  მოძრაობა ზევით-ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.