უარყოფითი

6

უარყოფითი  _ 1. უარყოფის შემცველი, გამომხატველი; 2. ცუდი, მავნე, მიუღებელი

 

ერთხელიანი, დინამიკური, იკონური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია სხეულისკენ, გაშლილი და მარცხნივ მიმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება განმეორებითი მოძრაობა მარჯვნივ-მარცხნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.