ცული

3

ცული _   ხის ტარზე წამოცმული მჭრელპირიანი რკინის იარაღი ხის საჩეხად, ნაჯახი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ზევით მიმართულია ხელისგული გაშლილი და წინ მიმართული თითებით, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.