ცუდი

2

ცუდი _  უარყოფითი თვისებების მქონე, უვარგისი, უხეირო

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია წინ, თითები შეკრულია მუშტად, ქვევით მიმართულია გაშლილი ცერი, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.