თოვლი

7

თოვლი    ატმოსფერული ნალექების ერთ-ერთი სახე, სხვადასხვა ფორმის წყლის კრისტალები, ყინვისაგან შეკავშირებული თეთრ ფიფქებად

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ვერტიკალზე ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და ოდნავ მოხრილი თითებით, სრულდება პოზიციათა  განმეორებადი, მონაცვლეობითი მოძრაობა. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.