თოვა

6

თოვა –     თოვლის მოსვლა

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური, პანტომიმური სიტყვა-ჟესტი „გუნდა“ ვერტიკალზე ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და ოდნავ მოხრილი თითებით, სრულდება პოზიციათა  განმეორებადი, მონაცვლეობითი მოძრაობა; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური, პანტომიმური სიტყვა-ჟესტი „თოვლის მოსვლა“ წინ მიმართულია ხელისგულები ფაროდ გაშლილი თითებით, თითების რხევით სრულდება მოძრაობა ირიბი მიმართულებით ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდისა და მხრების დონეზე.