თხოვნა

5

თხოვნა    ხვეწნა, მუდარა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, სტატიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართული და  ერთმანეთზე მიდებულია ხელისგულები გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.