თხილი

4

თხილი  მწვანე საფარველის მქონე ნაჭუჭიანი ნაყოფი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია წინ, ცერის და საჩვენებელი თითების წვერები ერთმანეთს ეხება, დანარჩენი თითები გაშლილია, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა მარჯვნივ-მარცხნივ და ხელი ეხება ლოყას. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.