თიკანი

1

თიკანი    ციკანი, თხის ნაშიერი ექვს თვემდე

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური, იკონური სიტყვა-ჟესტი „თხა“ ხელისგული მიმართულია წინ, ხელი ზურგით ეხება შუბლს, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი და შუა თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად;  ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, სტატიკური  სიტყვა-ჟესტი „პატარა“ ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები ერთმანეთთან შეტყუპებული და ზედა ფალანგებში ერთად მოხრილი თითებით. ჟესტი სრულდება სახისა და მკერდის დონეზე.