თითქმის

10

თითქმის   ისე ან იმდენი, რომ ცოტაღა აკლდეს, ლამის, კინაღამ

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია მარცხნივ, გაშლილია ცერი და ნეკი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, ცერი ხება ნიკაპს, სრულდება მოძრაობა წინ, ბოლო ფაზაში ფართოდ გაშლილია თითები. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.