თევზი

6

თევზი   წყლის ხერხემლიანი ცხოველი, რომელიც ლაყუჩებით სუნთქავს

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი,  ქვევით მიმართულია ხელისგული, ფართოდ გაშლილი და მარცხნივ მიმართულია თითები, კლაკნილი ტრაექტორიით სრულდება მოძრაობა წინ და ქვევით. ჟესტი  წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.